Pentru Diversitate. Împotriva Discriminării – Premiul Jurnalistului 2009

Acum la a șasea ediție, Premiul onorează jurnaliștii de presă tipărită sau online din spațiul european care, prin munca lor, au contribuit la o mai bună înțelegere publică a beneficiilor diversității și luptei împotriva discriminării.

Competiția este deschisă jurnaliștilor care scriu pe teme de discriminare bazată pe originea rasială sau etnica, religie sau credință, vârstă, handicap sau orientare sexuală. Textele înscrise trebuie să fi fost publicate în print sau pe online de către o instituție de presă ce își are biroul editorial principal într-una din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

În anticiparea Anului european pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – 2010, competiția acestui an include un premiu special pentru articolele ce abordeaza felul în care discriminarea bazată pe motivele menționate mai sus pot duce la sărăcie. Jurnaliștii sunt, de asemenea, invitați să își înscrie textele în această categorie specială care explorează cum sărăcia poate conduce la discriminare.

În plus, comitetul organizator al Premiului acceptă sugestii pentru membrii Juriului la nivel național. Comitetul dorește promovarea tinerilor jurnaliști care ar putea scădea media de vârstă „tradițională” a juriului.

Reclame